info@havajet.com; Ulus Mah. Çanakkale Asfaltı Üzeri No.131 Menemen/İzmir.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile danışmanlığı; Üyelerinin arasında ortaya çıkan, aileyi ilgilendiren ve ailenin işlevselliğini bozan sorunların, bir danışmanının eşliğinde tüm aile bireylerinin ya da bir kaçının katılımı ile çözümlenmesini esas alır.

Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır.

Aileyi sadece bireyler topluluğu olarak görmek yerine birbiriyle etkileşim halinde olan ve kuralları, sınırları, beklentileri bulunan bir sistem olarak değerlendirmek, bu değerlendirme doğrultusunda müdahalelerde bulunmak pek çok sorunun çözümünde faydalı olmaktadır.

Aile danışmanı aileyi ilgilendiren bu sorunların çözümünde sorunu çözen değil, sorunun çözümünü kendi kaynakları içinde bulmak zorunda olan aileye yol gösterici rolü üstlenerek yardım eder.

Aile danışmanlığının amacı;
Ailenin yaşadığı sorunların çözümü ve aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlayacak yeni beceriler kazandırmaktır.

Bunlar herkesin ihtiyacı olan;
İletişim becerileri, öfke kontrolü, kendini ortaya koymak, madde bağımlılığı ergenlik dönemi özellikleri, kendini tanıma, ben dili vb. konularda olabildiği gibi daha kişilere özel sorun alanlarında randevu sistemiyle çalışmalar yapılmaktadır. Sizlerle kesintisiz bir iletişimi hedefliyoruz.

Okulumuzu bir başka aile çeşidi olarak değerlendiriyor ve iyi bir iletişimi amaçlıyoruz.