info@havajet.com; Ulus Mah. Çanakkale Asfaltı Üzeri No.131 Menemen/İzmir.

Bir taşınır veya taşınmazın üzerinde bir ayni hakkın kurulması için ilgili taşınır veya taşınmazın kütüğüne yapılması gerekli kayda tescil, bu kaydı yapma fiiline tescil etmek denirken bu kayıtların tutulduğu kütüğe de sicil denilmektedir. Burada ayni hakkı ise taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar olarak tanımlayabiliriz.

Bir hava aracının bir ülkeye ait olarak millileşme özelliğini kazanabilmesi ülke sivil havacılık otoritesi siciline kaydedilmesi gerekir. Ayrıca bir gerçek veya tüzel kişinin ayni hak sahibi olabilmesi ve üçüncü kişilerin de bu hak üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için sicile kayıt gereklidir. Bu paragraf bize aynı zamanda neden sicil kaydı oluşturulması gerektiğini genel olarak belirtmektedir.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen taşınır veya taşınmaz olarak geçen ifadenin Sicil Müdürlüğü’ndeki karşılığı sivil hava araçlarıdır. Yani Sicil Müdürlüğü’nde sadece sivil hava araçları kaydı üzerinde işlem yapılmaktadır. Fakat bir sivil hava aracının kaydı düşünüldüğünde hava aracına ait çok geniş yelpazede kayıt türü ortaya çıkmaktadır. Bu kayıtlar hava aracının kimlik bilgilerinden teknik bilgilerine veya uçuş bilgilerine kadar uzanmaktadır. Fakat Sicil Müdürlüğü’nün kapsamına giren kayıt türü ise hava aracının kimlik bilgisi diyebileceğimiz kayıttır.